วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ฤาษีดัดตนเพื่อสุขภาพจากเนคเทค

จากจารึกโบราณในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย จารึกต่าง ๆ ได้กลายเป็นเอกสารโบราณและประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ และรูปปั้นฤาษีดัดตนที่ปรากฏในวัดพระเชตุพนฯ ที่มีมาแต่โบราณ ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเรียนรู้วิธีการทำได้อย่างถูกต้องมากขึ้นได้อย่างง่่าย ๆ จากผลงานของเนคเทคร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน กลายมาเป็นเว็บไซท์ที่เข้าถึงได้และทำตามได้ เพื่อแก้โรคบางอย่าง จากภูมิปัญญาของไทย ในท่าที่ไม่ยากและไม่เป็นอันตราย
สามารถเข้าดูได้จาก URL :

http://www.rusiedotton.thai.net/main_page.php

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Photography : Dual Nature

วิชาการทางด้านการถ่ายภาพ (Photography) มีที่มาจากศาสตร์ 2 แขนง คือมีรากฐานจาก Science และ Philosophy หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นทั้ง Technology และ Art ประกอบกันขึ้นเป็น Photography จากภาพประกอบคงพอทำให้เข้าใจความเป็น Dual Nature ของ Photography ได้

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Color Management System

Color Management Primer: Overview

By : Jay Kinghorn

การจัดการสีเป็นเรื่องสำคัญในการถ่ายภาพดิจิทัล เป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาการถ่ายดิจิทัลต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการถ่ายภาพดิจิทัล เกี่ยวเนื่องด้วยอุปกรณ์อินพุท อุปกรณ์ประมวลผล อุปกรณ์เอ้าท์พุท บทความของ Jay Kinghorn บน Photo.net เรื่องนี้ให้ความเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

Visual Anthropology การใช้สื่อทางด้านภาพ

เก็บมาเล่า เอามาฝาก


นอกจากความรู้วิชาการการภาพถ่ายแล้ว ยังมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย ที่เรียกว่า Visual Anthropology : คือการใช้สื่อทางด้านภาพกับความรู้ทางมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นบทความของอานุภาพ สกุลงาม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับนิยามของ Visual Anthropology คือการใช้สื่อทางด้านภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือภาพถ่าย มาใช้เป็นตัวช่วยเพื่อให้การเก็บข้อมูลของนักมานุษยวิทยา หรือ ใครๆ ก็ตาม ให้มีหลักฐานในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้การการอ้างอิงถึง หรือบอกกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาในเชิงลึกต่อไปโดย ภาพถ่าย หรือภาพยนตร์ที่ปรากฏ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตีความสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพนั้นๆ เราอาจเรียกภาพถ่ายหรือภาพยนตร์เหล่านั้นว่า ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ประจักษ์ต่อสายตา และสิ่งที่ตามมาก็คือ การตีความเนื้อหาของภาพที่เกิดขึ้น บวกกับประสบการณ์และความรู้สึกของผู้ถ่ายภาพนั้นๆ

"ไม่ว่าคำบรรยายภาพ จะเกิดจากประเด็นของผู้ถ่ายที่ต้องการถ่ายทอดเองแล้ว (ในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายภาพ และรับรู้ถึงอารมณ์ และบรรยากาศขณะที่ถ่ายมากที่สุด) หรือ ภาพที่ไม่มีการบรรยาย แต่เว้นที่ว่างให้ผู้ที่ดูภาพ คิด หรือจินตนาการเอง ก็ตาม ภาพทุกภาพ ย่อมมีเรื่องเล่า และสามารถเป็นหลักฐานได้อย่างดีสำหรับนักมานุษยวิทยาหรือใครก็ตามที่ถ่ายภาพ อย่างน้อยที่สุด ภาพแสดงสีหน้าที่ปราศจากอารมณ์ก็ทำให้เราตีความต่อไปได้ว่าผู้ที่อยู่ในภาพนั้นกำลังคิดอะไร"

click เพื่ออ่านบทความ http://www.sac.or.th/web2007/article/youth/52-03-17-visual_anthropology.pdf

พรรณนาความชาติพันธุ์ว่าด้วยภาพ (visual ethnographic narrative)

ผู้ที่ใช้กล้องถ่ายภาพบันทึกข้อมูลกล่าวถึง “ความเป็นวัตถุวิสัย” ของกล้องซึ่งหมายถึงข้อมูลภาพถ่ายที่มี ความเชื่อถือ และ คุณค่า ในความหมายทางสังคมวิทยา หมายถึงช่างถ่ายภาพคนที่สองสามารถกลับมาสอบทานภาพที่ได้บันทึกไว้ และสำเนาจะภาพแรก และต่อมานั้น ภาพถ่ายังคงข้อมูลที่ตรงต่อวัตถุที่ถูกบันทึกไว้การทำงานของช่าวภาพจากมุมมองเช่นนี้สะท้อนได้จากการจัดเก็บภาพสถาปัตยภรรมพื้นถิ่น การจัดพื้นที่ส่วนต่างๆ ในบ้าน อาคาร พื้นที่โล่ง ถนน ระบบชลประทาน และการศึกษาพฤติกรรมทางวัฒนธรรม พื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ... บทความโดยชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

click เพื่ออ่านบทความhttp://www.sac.or.th/web2007/article/film/20071220_visualnarrative_chewasit.pdf

ภาพประกอบจาก http://socialdocumentary.net/

Richard Avedon:Milan

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การใช้ประโยชน์ flickr ในการสร้าง Portfolio บนเว็บไซท์

www.flickr.com เป็นเว็บไซท์ที่ให้บริการทางด้านภาพถ่าย ที่เป็นที่รู้จักของผู้รักการถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก และใช้เว็บไซท์นี้เป็นที่โชว์ภาพอวดภาพของตนเองต่อโลก สมาชิกประเภททั่วไปเมื่อสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถ Upload ภาพถ่ายของตนเองขนาด ไม่เกิน 5 MB (JPG) ขึ้นไปบนเว็บไซท์นี้ได้เดือนละ 100 MB และมีบริการที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่างบนไซท์นี้ที่น่าสนใจทีเดียว และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นภาพถ่ายของช่างภาพทั้งอาชีพ สมัครเล่น และภาพอื่น ๆ อีกมากมายที่สร้างสรรค์มาแสดงไว้
ในฐานะผู้สอนด้านการถ่ายภาพดิจิทัลเห็นว่าเว็บไซท์นี้ น่าจะใช้เป็นที่แสดงผลงานของนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายได้ในลักษณะคล้าย ๆ กับการทำ Portfolio ได้ จึงแนะนำให้นักศึกษาได้ใช้้ประโยชน์จากเว็บไซท์นี้ในการแสดงผลงานภาพถ่ายของตนเองคล้ายการทำ Portfolio และต่อไปนี้เป็นลิงค์ที่เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายที่จัดทำไว้บนเว็บไซท์นี้
ชนพล ราชพิตร : http://www.flickr.com/photos/rajamahal/
นุชา ใจทิพย์ : http://www.flickr.com/photos/28774259@N06/
พีรพัฒน์ มูลเงิน : http://www.flickr.com/photos/mrchalee
เพ็ญพิศ เลอเลิศวิชยา : http://www.flickr.com/photos/b_tmp/
ณัฐภัทร หงษ์ทอง : http://www.flickr.com/photos/42883416@N03/
พลากร เกษมสุข : http://www.flickr.com/photos/25068314@N02/
napat siriphalakornkit : http://www.flickr.com/photos/40645538@N03/
Puchong Moranarong : http://www.flickr.com/photos/puchong_m/

สาขาศิลปภาพถ่ายร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายบ้านเมืองของเรา ครั้งที่ 8สาขาศิลปภาพถ่ายได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาของสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "บ้านเมืองของเรา" ครั้งที่ 8 ของมูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรซ ในปีนี้มีการประกวดภาพเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่แสดงถึงการช่วยภาวะโลกร้อน และลดการใช้พลังงาน โครงการประกวดภาพของมูลนิธินี้จัดขึ้นทุกปี และเปลี่ยนหัวข้อการจัดประกวดไปเรื่อย ๆ ในแต่ละปี สาขาศิลปภาพถ่ายได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงการนี้มาทุกปีเช่นกัน ในปีนี้ปิดรับภาพไปตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา และมีนักศึกษาของสาขาฯ ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล

ภาพ "ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก" ของ สุธาทิพย์ อิ่มเพ็ง

ภาพ "คุณลุงสูบลมจักรยาน" ของ สุธาทิพย์ อิ่มเพ็ง

ภาพของ นฤพล วิจันทึก

ภาพ "3 ซ่าพากันปลูก" ของ ศรัณย์ ลักษณ์ลาวัณย์

ภาพ "ชีวิตสมถะ" ของ ปุลิน เวชโชภาพ "ถุงผ้าคลายร้อน" ของ ชนิดา ซุ่นทรัพย์


วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ภาพสามมิติที่บึงสีไฟ พิจิตรภาพสามมิติที่บึงสีไฟ พิจิตร เป็นภาพถ่ายจากมุมสูงที่สร้างเป็นหอ เป็นมุมสำหรับถ่ายภาพ ที่พื้นเป็นภาพวาดน้ำตก และภาพชาละวันคาบนางตะเภาแก้ว น้ำหนักของแสงที่ตกลงบนพื้นภาพวาดที่ให้น้ำหนักแสงเงาไว้แล้วทำให้เกิดมิติขึ้นมา เป็นความคิดที่น่าสนใจ มีผู้คนไปเที่ยวถ่ายรูปกันมากมาย บึงสีไฟกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนไปถ่ายภาพสามมิติกันมากมาย

Congratulation


วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนจะก้าวพ้นทุกข์ได้ ด้วยความเพียร

สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาศิลปภาพถ่ายทุกคน ที่บากบั่น อุตสาหะ วิริยะ จนสามารถมีวันนี้ วันที่ทุกคนประสบความสำเร็จการศึกษา ขอแสดงความยินดี


ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้บริหารหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา"


รับสัมฤทธิบัตรจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ประธานโครงการสหกิจศึกษาของคณะศิลปะและการออกแบบ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 หลักสูตร "ผู้บริหารหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเข้ารับสัมฤทธิบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยเมื่อจบหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้ที่ URL : http://www.tace.or.th/

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใจกล้ากล้าจอดได้ไงนี่ นึกถึงคนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันบ้างได้ไหม

How to use off camera flash

Chris Rutter teaches you the basics of wireless flash systems. He also goes into detail by showing you the basic settings for wireless flash with a Nikon D300 and an SB-800 flashgun.
link here :
http://www.youtube.com/watch?v=AVBhnJnDcnM

Flash Synchronization


Strobist Preliminaries
This is a brief introduction to basic gear and terminology for the beginning strobists, photographers using small off-camera flashes to take their photos to the next level.

ดูลิงค์ข้างล่างนี้
http://www.youtube.com/watch?v=lKAD7leNOVY

ผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2552

นางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปภาพถ่าย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเภทภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า) รางวัลที่ 2 “ภาพเสน่ห์ของแมลงพันธุ์” โดยนายธันย์ศรุต นิธิศรีวิศาล และประเภทภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique) ได้รับรางวัลที่ 2 “ภาพความรุนแรง” โดยนายพีรพัฒน์ มูลเงิน รางวัลที่ 3 “ภาพความแห้งแล้ง” โดยนายมณเฑียร ชวลิตมณเฑียร ประจำปี 2552 สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความยินดี และขอแสดงความชื่นชมที่นำชื่อเสีียงมาสู่สาขาศิลปภาพถ่าย


ภาพชนะเลิศ “สั่งสอน” โดยนางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระดับนักศึกษา ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า)

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล ภายใต้หัวข้อ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต”
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับแบ่งภาพการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล หัวข้อ “สัตว์ป่าและป่าไม้”
2. ภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)
ในปีนี้มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดถึง 1,807 ภาพ แบ่งออกเป็น
* ระดับบุคคลทั่วไปจำนวน 1,204 ภาพ
* ระดับนักศึกษาจำนวน 603 ภาพ จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา 20 สถาบันทั่วประเทศ

ผลการประกวดระดับนักศึกษา มีผลดังนี้

ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า)
* ชนะเลิศ “ภาพสั่งสอน”โดยนางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย จากมหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 2 “ภาพเสน่ห์ของแมลงพันธุ์”โดยนายธันย์ศรุต นิธิศรีวิศาล จากมหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพครอบครัวเดียวกันพึ่งพากันและกัน” โดยนายสุริยะ มงคลละ จาก ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี
ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (ป่าไม้)
* ชนะเลิศ “ภาพหมอกและควัน” โดยนายชินวัตร ใจฉลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
* รางวัลที่ 2 “ภาพความงดงามของธรรมชาติ” โดยนายนรเทพ วิจิตต์โภคิน มหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพดินแดนเหนือเมฆ” โดยนายจามิกร ศรีคำ ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ แม่ขมิ้นแดนสมดุล นายเดชาวัต ดาพะเดิม วิทยาลัยเพาะช่าง
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ศิลปะแห่งธรรมชาติ นางสาวบราลี ยสินทร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ รอยแยกของสรวงสวรรค์ นายณัฎฐ์ ผ่านลังการณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ป่าเล็กในป่าใหญ่ นายเอกชัย ทิพย์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ แพรวพราว นายพรภาณุ กีรัตยาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ประเภทภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)
* ชนะเลิศ “ภาพสายใยแห่งธรรมชาติ” โดยนายจามิกร ศรีคำ ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
* รางวัลที่ 2 “ภาพความรุนแรง” โดยนายพีรพัฒน์ มูลเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพความแห้งแล้ง” โดยนายมณเฑียร ชวลิตมณเฑียร มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โฟโต้โชว์ของ : นิทรรศการภาพถ่ายสารคดี

โฟโต้โชว์ของ : นิทรรศการภาพถ่ายสารคดี ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จากการศึกษาวิชา ภาพถ่ายสารคดี จากการสอนของอาจารย์ภูมิกมล ผดุงรัตน์ อาจารย์เอกลักษณ์ นับถือสุข อาจารย์พิเศษที่สาขาศิลปภาพถ่ายเชิญมาสอน ร่วมกับอาจารย์สุชีพ กรรณสูต อาจารย์ประจำสาขาศิลปภาพถ่าย นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอศิลป์รังสิต
ในการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายสารคดีครั้งนี้ได้เชิญ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ เป็นประธานในพิธีเปิด

งานแสดงพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดแสดง-ประกวดพลุนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. งานแสดงพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ นี้ชื่อว่า “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินีบารมีศรีแผ่นดิน” Thailand's Festival of International Fireworks in Honor of their majesties” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคมนี้ เพื่อให้ชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้เชิญประเทศต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในการจัดแสดงพลุ กว่า 10 ประเทศ มาร่วมประกวดและแสดงพลุ การจัดแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นไป

การแสดงและการประกวดพลุชุดพิเศษ ภายในงานใช้เทคนิคพิเศษ พร้อมด้วยการออกแบบเตรียมงานนานนับปีจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการแสดงถูกแบ่งเป็น 4 องค์ ประกอบด้วย
องค์ที่ 1 การแสดงพลุจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อชุด “ปฐมฤกษ์เบิกฟ้า มหาราชาในดวงใจ” ซึ่งเป็นการจุดพลุขึ้นวาดสีสีนของธงชาติไทยบนท้องฟ้า
องค์ที่ 2 ชื่อชุด “ธ จอมไทย เกริกไกรทั่วทิศ” เป็นการแสดงพลุจากประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่น คือ พลุทีทำเป็นทุ่งทานตะวัน และพลุสีเหลืองนับหมื่น ที่สื่อถึงรอยยิ้มของพสกนิกรชาวไทย และความรักที่มีต่อมหาราชา
องค์ที่ 3 ชื่อชุด “พระร่มโพธิ์เพชรปกเกล้า ร่มเย็นทั่วแคว้น แดนสยาม” การแสดงจากชมรมพลุแห่งประเทศไทย มีลักษณะพลุที่มีเสียงดังกระหึ่ม และ พลุดอกไม้สีสันต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจ รวมทั้งพระอัจฉริยภาพทางศิลป์และดนตรีของพระองค์ และ
องค์ที่ 4 การแสดงจากสหพันธรัฐเยอรมนี ชื่อชุด “เก็จแก้วแพรวนภาทั่วหล้า เทิดไท้องค์ราชัน” ที่แสดงถึงจินตภาพที่ล้วนแต่เป็นการเฉลิมฉลองถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยบทเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดนิยมทุกมุมโลก เปรียบเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญในแต่ละเพลงจะเล่นสีสันและความเคลื่อนไหวของพลุ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO-CANON


ประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO-CANON เก็บความประทับใจจากการชมงาน
บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ บริษัท แคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประกวดภาพถ่าย "MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST" เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ ความประทับใจในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26" ระหว่างวันที่ 1-13 ธค. 2552 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดงาน ฯ และผู้ชมงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ที่บูธของโครงการ (บริเวณชาลเลนเจอร์ 1) หรือส่งมาที่เวบไซท์ www.motorexpo.co.th โดยแบ่งเป็นการประกวดในระดับมืออาชีพ และมือสมัครเล่น และจะประกาศผลในวันที่ 20 มค. 2553

เชิญขวนนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดภาพครั้งนี้ หากมีเวลาว่างลองแวะไปถ่ายภาพในงาน MOTOR EXPO และส่งภาพเข้าร่วมประกวด

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๓


เชิญชวนนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย ร่วมประกวดภาพถ่ายนานาชาติ
ฅน


ใบสมัครประกวดภาพถ่าย ฅน
การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๓ หัวข้อ ฅน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1.
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ฅน”

2.
สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ

3.
ภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี–ขาวดำ ขนาดของภาพ 16X20 นิ้ว (กรณีขนาดของภาพเล็กหรือใหญ่กว่ากำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตัดสิน) ให้ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

4.
การส่งภาพถ่ายให้ส่งภาพถ่ายได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ

5.
เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

6.
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้าม มิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจ พบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้ง ต่อๆ ไป

7.
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน

8.
ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

9.
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวม ทั้งสารสนเทศทุกประเภท

10.
มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด


กำหนดการ

การส่งผลงานภาพถ่าย

 • ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2553
  ส่งถึงงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 • ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้นแอล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
  (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

ตัดสินผลงานภาพถ่าย

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ประกาศผลการตัดสิน

 • วันที่ 1 มีนาคม 2553 ทางเว็บไซต์ : www.photo.su.ac.th

การจัดแสดงผลงานภาพถ่าย

 • ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2553
  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
โทร.0 2880 7374 ต่อ 2503, 2522, 2168, 0 2880 7730 หรือ โทร. 0 2434- 3115
โทรสาร 0 2880 7830


ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.photo.su.ac.th/index2010_thai.htmlHappy Together : Happy New Year 2010


Such society which ensures justice for all
Poor or rich as they may be
Could live in harmony and happily
Is worth to be acclaimed
Justice Governce Society.

Arthit Ourairat

"สังคมที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน
ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวย
สามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ซึ่งจะเรียกสังคมนั้นว่า สังคมธรรมธิปไตย"

ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์


หยดน้ำเล็ก ๆ ที่ร่วงสู่ผิวน้ำเพียงหยดเดียว
สร้างแรงกระเพื่อมได้เป็นวงกว้าง
คนเพียงหนึ่งในสังคม ถ้าเริ่มต้นทำส่ิงดีเพียงน้อยนิด
ไม่นานสิ่งที่ทำนั้นจะกระจายเป็นวงกว้างสู่ผู้อื่นได้
สังคมธรรมาธิปไตย ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน

A tiny drop of water falling upon water surface
Empowering multiple ripples all around
Only one person doing a good thing, so small as it is
Will generate repercussion effects upon others
Creating Justice Governance Society, you are the prime moverวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พุทธทาสภาษิต


อยากอะไร - ทำอย่างไร ?


อยากหายโง่ จงพินิจพิจารณา
อยากมีธรรมศาสนา จงอดกลั้นอดทน
อยากบรรลุมรรคผล อย่าทำให้มี "ตัว"
อยากสุขกันให้ทั่ว ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อยากสนองคุณพ่อแม่ อย่าเลิกกิจแห่งสกุล
อยากรวยด้วยบุญ อย่าทำให้เลยเถิด
อยากไม่เสียชาติเกิด ก็เป็นคนให้เป็น
อยากมีความเย็น ต้องอาบด้วยพระธรรม

อยากหมดเวรหมดกรรม ต้องไม่มีตัวกู-ของกู
อยากไม่ให้ทุกข์เหลืออยู่ ต้องทำให้ว่างไปเลย
อยากให้มันลงเอย ต้องถึงความดับไม่เหลือ
อยากสุขไม่มีทุกข์เจือ ต้อง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ฯ

หนังสือทำมือ ผลงานของนักศึกษา

หนังสือทำมือ ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปภาพถ่าย เป็นผลงานจากส่วนหนึ่งของวิชาเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพทั่ว ๆ ไป และผลงานของนักศึกษาเองบางส่วน สามารถดาวน์โหลดได้จาก URL ข้างล่างนี้

http://www.mediafire.com/?mngxjmhehcl

Color Management System ตอนที่ 7

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 7
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Color Management System ตอนที่ 6

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 6
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 5

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 5
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 4

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 4
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 3

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 3
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 2

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 2
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 1

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube: การจัดการสี ตอนที่ 1

Gizmography
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066