วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

THE BEST OF FASHION - A CENTURY OF PHOTOGRAPHY

มีนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายเป็นจำนวนมากที่สนใจด้านการถ่ายภาพแฟชั่น และมีเป้าหมายที่จะเป็นช่างภาพแฟชั่น แต่หลายคนไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันนั้นได้ แต่ก็มีหลายคนที่ฝ่าฟันไปถึงเป้าหมายได้ หากมีความฝันที่จะเป็นช่างภาพแฟชั่นสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาคือการศึกษาย้อนไปถึงรากเหง้าตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายภาพแฟชั่น วิีดีโอจาก Youtube นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าศึกษา ลองเปิดโลกทัศน์แฟชั่นด้วยเรื่องนี้ดู
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น