วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

I AM FASHION PHOTOGRAPHER : ช่างภาพแฟชั่น

พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์
ช่างภาพแฟชั่น


เผยแพร่เมื่อ 26 เม.ย. 2013
เชื่อมโยงทุกมิติการเรียนรู้คู่คุณธรรมกับ­­ทรูปลูกปัญญา
https://www.facebook.com/trueplookpan...
http://www.trueplookpanya.com/tv

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Interactive Form

การกรอกฟอร์มแบบ interactive บนเว็บ www.acrobat.com โดยไม่ต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Pro เพียงแต่มี Adobe ID และเข้าถึงการใช้งาน Internet ได้ ก็กรอกแบบฟอร์มใช้งานได้


กรอกเอกสารด้วยโปรแกรม Preview บนแมคอินทอช

การกรอกเอกสารด้วยโปรแกรม Preview บนแมคอินทอช
หลายคนไม่ทราบว่า โปรแกรม Preview ที่ดูภาพบนเครื่อง Macintoshสามารถนำมากรอกแบบฟอร์ม Interactive Document (เอกสารในรูปแบบ PDF ที่นำมาสร้าง Form บน Adobe Acrobat Pro) ได้ ลงลายมือชื่อบนเอกสารได้


วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Interactive Document คืออะไร

What is an interactive PDF? - Lynda.com

http://www.lynda.com/InDesign-tutorials/What-interactive-PDF/116479/143108-4.html

ตัวอย่าง แบบฟอร์มในรูปแบบ Interactive Document
https://drive.google.com/file/d/0B0HlnXyFeLLTNXQ0ZDJQMmpta0k/view?usp=sharing

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ลองทำ Interactive Document
https://drive.google.com/file/d/0B0HlnXyFeLLTeW1rQnpYZFFZd2s/view?usp=sharing

เราสามารถเข้าถึงการทำเอกสาร Interactive Document ได้ไม่ยาก และช่วยการสร้างเอกสารโดยที่ไม่ต้องพริ้นต์ออกมา ประหยัดการใช้กระดาษได้มาก ดาวน์โหลดเอกสาร