วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

'นิทรรศการภาพถ่าย “Yaowarat in Love”'


TCDCCONNECT.COM ร่วมกับ PORTFOLIOS.NET เชิญชมนิทรรศการประกวดภาพถ่าย “เยาวราช In Love”

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เยาวราช In love” ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น (ชั้น 5) เยาวราช ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยในปีนี้ วันตรุษจีนได้เดินทางมาตรงกับวันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์ 2553) TCDCCONNECT.COM และ PORTFOLIOS.NET จึงได้ร่วมมือกันจัดนิทรรศการประกว ภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เยาวราช In Love” ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2553 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงฝีมือต่อสาธารณชน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกการประกวดทั้ง 8 ท่านจะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงผลงานพร้อมกับช่างภาพกิตติมศักดิ์อีก 9 ท่าน ได้แก่

- คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภาพถ่าย)

- คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง (Remix Studio)

- คุณณัฐ ประกอบสันติสุข (ช่างภาพแฟชั่น)

- ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์ (จุฬาลงกรณ์)

- ม.ร.ว เฉลิมชาตรี ยุคล (FukDuk)

- คุณทวีชัย เจาวัฒนา (บ.ก.ภาพ เครือเนชั่น)

- คุณสุวิชา เปรมใจชื่น (MD โฟโต้ไฟล์กรุ๊ป)

- คุณภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน (บ.ก. art4d magazine)

- คุณปิยทัต เหมทัต (rma Institute)


ผู้ที่ได้รับคัดเลือก:

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต พร้อมที่พัก Burasari 2 คืน +บัตรสมาชิกห้องสมุด TCDC 1 ปี

ได้แก่ คุณคามเชษฐ์ คามนา

รางวัลที่ 2 ที่พัก Burasari 2 คืน พร้อม อาหารค่ำ 1 มื้อ + บัตรสมาชิกห้องสมุด TCDC 1 ปี

ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ ศิรินันท์ธนานนท์

รางวัลที่ 3 ที่พัก Burasari 2 คืน + บัตรสมาชิกห้องสมุด TCDC 1 ปี

ได้แก่ คุณเกรียงไกร ประทุมซ้ายรางวัลชมเชย 5 รางวัล Voucher มูลค่า 1,000 บาท จาก Cotton Bar @Shanghai Mansion Hotel + บัตรสมาชิกห้องสมุด TCDC 1 ปี ได้แก่

1.คุณสมเกียรติ ลวะวิบูลย์

2.คุณศศามน รัตนาลังการ

3. คุณอนวัช อนันต์

4.คุณรัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

5.คุณมนตรี ละม้ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเปิ้ล โทร. 02-6647667 #122

หรือ Email: yaowaratinlove@gmail.com

ข้อมูลจาก : PORTFOLIOS*NET - Creative Community