วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ได้ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา เพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2553 เมื่อวันที่ /3 ธันวาคม 2553 ณ หอศิลป์รังสิต โดยมีคุณพิืชัย วาศนาส่ง เป็นประธาน และมีกรรมการที่มาร่วมประชุมด้วยในการประชุมครั้งได้แก่ รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง คุณนิติกร กรัยวิเชียร คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน และคุณสถิต เลิศในเกียรติ โดยมี ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพถ่าย ในฐานะเลขานุการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กรรมการมาตรฐานการศึกษา

ประชุมกรรมการมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับรองการศึกษาประจำภาค 1/2553 ที่หอศิลป์รังสิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 โดยมีคุณพิชัย วาศนาส่งเป็นประธานกรรมการ

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Interesting Presentation : Prezi

แนะนำเว็บไซท์ Presentation ที่น่าสนใจ ชื่อ prezi สนใจเข้าไปดูได้ที่ www.prezi.com ได้นำตัวอย่างมาให้ดู
ไว้ด้วยหนึ่งตัวอย่างและอีกหนึ่งที่น่าสนใจ