วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

ม.รังสิต เปิดบ้านจัดงานรังสิตนิทรรศ 2553 แนวคิด “25 ปีแห่งคุณภาพการศึกษา”

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2553 (Open House 2010) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักเรียน และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านวิชาการและกิจกรรมของคณะ / วิทยาลัย/ สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้แนวคิด “25 ปีแห่งคุณภาพการศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ สถาบันการบิน จัดแสดงนิทรรศการและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจฝึกทดลองบินด้วยเครื่องฝึกบิน จำลอง วิทยาลัยดนตรี จัดการแสดงดนตรีและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาธิตการบันทึกเสียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงผลงานเกมพอเพียง Iphone Programming คณะเภสัชศาสตร์ สาธิตการทำเครื่องสำอาง เยี่ยมชมร้านขายยาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ สาธิตการทำคลอดฉุกเฉินและปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณะครูและอาจารย์ที่เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การอบรม หัวข้อ “การสร้างสื่อ IT อย่างง่ายใช้ในการเรียนการสอน” โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เคล็ดลับผิวหน้าใสผิวกายสวย” โดยคณะการแพทย์แผนตะวันออก การอบรม หัวข้อ “เทคนิคการแทรกภาษาอังกฤษในการสอนอย่างสนุก” โดยคณะศิลปศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางมหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5678, 0-2791-5698-700 หรือดาวน์โหลดกำหนดการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.rsu.ac.th e-mail : info@rsu.ac.th

Rangsit University (Profile)

http://www.youtube.com/watch?v=bKK3JRrGoHc

Rangsit University TVC 2009

Rangsit University TVC 2009 โดย Rangsit University (videos)

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้ประกาศแนวทาง “สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย” ให้มหาวิทยาลัยรังสิตไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม เพราะว่ามหาวิทยาลัยคือขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตจะไม่ตั้งอยู่บนหอคอยงาช้าง เราต้องให้อะไรแก่สังคม เพราะเราเองก็เป็นสมาชิกของสังคมด้วย เราจึงไม่ต้องการสร้างบัณฑิตที่เป็นคนเก่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นบัณฑิตที่มีสำนึกต่อสังคม เป็นที่พึ่งให้แก่สังคม โดยอาศัยวิชาการ องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาจากคณะวิชาต่างๆ จึงสอดคล้องกับแนวทางหลักของมหาวิทยาลัย ภายใต้สโลแกน “สร้างบัณฑิตรู้ลึก สร้างสำนึกเพื่อสังคม”

http://www.facebook.com//photo.php?pid=106010&id=100000289021151&comments=&alert=#/video/video.php?v=75075569743&ref=mf

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

How to Develop a Black & White Photo

How to Develop a Black & White Photo วิธีการดึงหัวฟิล์มจากกลักฟิล์มถ่ายภาพที่บันทึกแสงมาแล้ว วิธีการโหลดฟิล์ม วิธีการล้าง

คลิกดูได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=n1sMgim5I4M

How to Use a Photo Enlarger

Darkroom Photography Techniques : How to Use a Photo Enlarger

คลิกดูได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=A_Gpk0QGP7U

การสร้างห้องมืดใช้เองในบ้าน

Darkroom Photography Techniques : What Is Needed to Build My Own Darkroom?

คลิกดูได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=vlnVH_tWXm0

How to Develop Black & White Film

Darkroom Photography Techniques : How to Develop Black & White Film

คลิกดูได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=FJbnD8x2BMo

How to Make a Silver Gelatin Darkroom Printing

Darkroom Photography Techniques : How to Make a Silver Gelatin Darkroom Printing

คลิกดูได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=D1suUnBrOHE

วิธีการทำ Contact Sheet

วิธีการทำ Contact Sheet
Darkroom Techniques : How to Make a Contact Sheet : Negative & Paper Placement to Print a Contact Sheet

คลิกดูได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=I400zbpp-_w

Britains Got Talent 2009

Video on Youtube ที่มีผู้ดูมากกว่า 83,454,479 ครั้ง

Susan Boyle - Singer - Britains Got Talent 2009

Animator VS Animation


วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ฤาษีดัดตนเพื่อสุขภาพจากเนคเทค

จากจารึกโบราณในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย จารึกต่าง ๆ ได้กลายเป็นเอกสารโบราณและประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ และรูปปั้นฤาษีดัดตนที่ปรากฏในวัดพระเชตุพนฯ ที่มีมาแต่โบราณ ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเรียนรู้วิธีการทำได้อย่างถูกต้องมากขึ้นได้อย่างง่่าย ๆ จากผลงานของเนคเทคร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน กลายมาเป็นเว็บไซท์ที่เข้าถึงได้และทำตามได้ เพื่อแก้โรคบางอย่าง จากภูมิปัญญาของไทย ในท่าที่ไม่ยากและไม่เป็นอันตราย
สามารถเข้าดูได้จาก URL :

http://www.rusiedotton.thai.net/main_page.php