วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เลื่อนการเปิดเรียนมภาคเรียนที่ ๒ ไปเปิดเรียนวันที่ ๑ พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยรังสิตได้ออกประกาศเลื่อนการเปิดเรียนออกไป เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นปัญหาและอุปสรรค ไม่เอื้ออำนวยให้ทุกฝ่ายดำเนินการได้ตามปกติ จึงเลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไปเป็นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดที่

http://www.facebook.com/notes/rangsit-universitythailand/ประกาศสถานการณ์น้ำท่วม-ฉบับที่-7/280199795343875

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

มะเฟือง

photo.JPG, originally uploaded by Kasem.

มะเฟือง มะเฟือง มะเฟือง

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ iPhone 4


วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นิทรรศการ "อิสรภาพที่ถูกขโมย"

งานนิทรรศการภาพถ่าย "Bruqa 2010"
ผลจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย หลังรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศใช้กฎหมายห้ามสตรีมุสลิมปิดบังใบหน้าในที่สาธารณะ ช่างภาพชาวไทย-มุสลิมที่ใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสขณะนั้น จึงตั้งคำถามถึงสิทธิเสรีภาพของสตรีมุสลิมผ่านศิลปะภาพถ่าย ช่างภาพคนนั้นคือ อ. อำพรรณี สะเตาะ บัดนี้มาเป็นอาจารย์สอนประจำที่สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิตB/W Studio #3


B/W Studio #3, originally uploaded by V_I_N_Z.

ภาพถ่ายขาวดำ จาก www.flickr.com

Via Flickr:
Angkor, Cambodia

See also larger size: 'B/W Studio #3' On Black

© Vincenzo Chiochia

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพถ่ายรางวัลชมเชย หัวข้อการประกวด "ครู"

อภิชัย ส่งศรี นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ครู"
จัดการประกวดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.onec.go.th/

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เชียงใหม่ในความเปลี่ยนแปลง: การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยกล้องพลาสติกโฮลก้า

เชียงใหม่ในความเปลี่ยนแปลง : การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยกล้องพลาสติกโฮลก้า (Transforming Chiang Mai : Creative Photography by Plastic Camera Holga)   ผลงานของ ผศ. อัษฎา โปราณานนท์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ระบบที่ปรึกษาการเรียน สาขาศิิลปะภาพถ่าย

สาขาศิลปะภาพถ่าย ได้สร้างระบบที่ปรึกษาการเรียน สาขาศิลปะภาพถ่าย ไว้บนเฟสบุ๊คส์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเรียน ตารางสอน และแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาจัดเตรียมข้อมูล และจัดแผนการเรียนของตัวเอง ก่อนการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือก่อนมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนในระบบการลงทะเบียนของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ให้ไม่ต้องมามหาวิทยาลัยเพื่อดูข้อมูลตามบอร์ดที่ติดไว้ให้นักศึกษาดูเพียงอย่างเดียว เพื่อจัดทำแผนการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ

นอกเหนือจากนี้ หากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา (GPA) สูง และไม่มีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับการเรียน อาจจะขอดำเนินการปลดล็อคกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านทางอีเมล์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละท่าน ในส่วนนี้ได้จัดทำแบบฟอร์ม Pre-Registration Form และแบบฟอร์มตารางเรียนไว้ให้เพื่อดาวน์โหลดไปดำเนินการวางแผน และบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถบันทึก และส่งทางอีเมล์ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ให้ด้วยแล้ว

ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง หรือกรณีที่มีปัญหาขัดข้องอื่นใด ในการ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า สาขาศิลปะภาพถ่ายหวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้ตามสมควร จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้ระบบนี้ ในขณะนี้ได้สร้างเป็นกลุ่มเปิดไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักเพื่อเข้ามาใช้งาน ในระยะต่อไปจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มปิด

นักศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มที่สร้างไว้นี้ได้ที่ url : http://www.facebook.com/home.php?

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

3 Fine Arts International Conference 2011

May 26-27, 2011 Imperial Queens Park Hotel Exploring Fine Arts Network Art & Design Challenges

Hosted by: Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University In collaboration with: The United Nations, Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO)

The organizing Committee invites you to submit an abstract(s) related to Arts and Design for rdoral or poster presentation at 3 Fine Arts International Conference. Each abstract should be submitted to one appropriate forum as follows:


Visual Arts Forum Painting Ceramics Photography/ Printmaking Sculpture

Art Education Forum Music Education

Performing Arts Education Fine Arts Education

Music Forum Thai Music Asian Music Classic Jazz

Performing Arts Thai traditional Performing Arts Asian Performing Arts

Design Forum Product and Package Design Fashion Design Jewelry Design Stage Design Costume Design Graphic Design & Communication Design


All abstracts of approximately 300-350 words in English must be email submitted at faresearch@swu.ac.th. (Please follow the Instruction to Authors attached). Authors should be indicated their preferences for oral presentations as possible. However, the committee reserves the right to assign the accepted abstracts to oral or poster presentation due to allotted time availability. Accepted abstracts will be notified to the corresponding authors via e-mail

http://fofa.swu.ac.th/index.php?p=article_detail&n=98

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

การจัดทำ มคอ. 1 ของสาขาศิลปกรรม

สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้แทนในการจัดทำ มคอ. 1 ของสาขาศิลปกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายให้คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำ มคอ. 1 สาขาการออกแบบ โดยความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระหว่างนี้ อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการลงนามสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้า ในการดำเนินการในเร็ววันนี้

http://www.decorate.su.ac.th/TQF.html

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สาขาศิลปะภาพถ่ายจัดแสดงงาน "ภาพถ่ายอัลเทอเนทิฟ"


สาขาศิลปะภาพถ่าย จัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอัลเทอเนทิฟ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ RSU SKY CYBER LOUNGE โดยมี รองศาสตราจารย์พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานระหว่างการศึกษาในวิชาเรียนอัลเทอเนทิฟ ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นผู้สอน และนำผลงานของนักศึกษาในรายวิชามาจัดแสดง เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบรมการใช้โปรแกรม Zoteroสำนักหอสมุดได้จัดอบรม การใช้โปรแกรมโอเพ่นซอส Zotero (www.zotero.org) ในการจัดทำส่วนอ้างอิง การจัดทำบรรณานุกรม สำหรับการเขียนบทความวิชาการหรือการเขียนรายงานการวิจัย โดยมี คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากร   


ผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมโอเพ่นซอส Zotero ในส่วนคณะศิลปะและการออกแบบ  มี อ. สุชีพ กรรณสูต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย อ.สุขเกษม อุยโต อ.อำพรรณี สะเตาะ และ อ.พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว จากสาขาศิลปะภาพถ่าย เข้าร่วมกับอบรมในครั้งนี้

สำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=zotero:starti,  www.slideshare.net

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดและจัดแสดง ภาพถ่ายด้านศิลปะ หัวข้อการประกวด เรื่อง “เคลื่อนไหว”

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทำคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศไทยโดย เฉพาะในวงการศิลปวัฒนธรรมและการช่างของไทย พระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะ นาย ช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสามรัชกาล ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง อาทิ ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ การประพันธ์ ดนตรี และการแสดง ตลอดจนประวัติศาสตร์และโบราณคดี อัจฉริยภาพทางศิลปะ จากพระกรณียกิจทั้งมวลนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ลงมติให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2506

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงานวันนริศ เพื่อน้อมรำลึกถึง “ สมเด็จครู “ ของ เหล่าช่างศิลปะทุกแขนงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทางด้านการถ่ายภาพซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในยุคปัจจุบันที่เติบ โตไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี จึงได้กำหนดโครงการประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายด้านศิลปะ มีหัวข้อการประกวด เรื่อง “เคลื่อนไหว” เนื่อง ในงานวันนริศ ขึ้น และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน ตลอดจนยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยเพื่อพัฒนาให้เป็นระดับสากล เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากนักถ่ายภาพทั่วโลก

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

NYC Street Photography

NYC Street Photography is a photoblog of New York City street photography by Brooklyn New York Photographer Daniel A. Norman.

Featuring 'black & white' street photography and & color NYC street photography. New York Photography & fine art prints by Daniel A. Norman.
Description: New York Street Photography in black and white. A street photograph of Manhattan Bridge in New York City by Brooklyn New York artist / photographer Daniel A. Norman.
I usually don't write much on this New York Photography blog, but I'll try to start writing more.

Thank you all that visit NYCStreetPhotography.com & (aBrooklynStory.com,BrooklynLens.com, flickr,and all RAW Street photography
http://nycstreetphotography.com/

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน มีกำหนดออกเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาวิจิตรศิลป์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านวิจิตรศิลป์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานวารสารของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สู่ความเป็นวารสารวิชาการชั้นนำด้านศิลปกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ในอนาคต

ในการนี้ คณะวิจิตรศิลป์ จึงขอเชิญท่านส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทรรศน์ มายังคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้กองบรรณาธิการของวารสารพิจารณาและตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

รายละเอียดการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิจิตรศิลป์ ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร