วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใจกล้ากล้าจอดได้ไงนี่ นึกถึงคนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันบ้างได้ไหม

How to use off camera flash

Chris Rutter teaches you the basics of wireless flash systems. He also goes into detail by showing you the basic settings for wireless flash with a Nikon D300 and an SB-800 flashgun.
link here :
http://www.youtube.com/watch?v=AVBhnJnDcnM

Flash Synchronization


Strobist Preliminaries
This is a brief introduction to basic gear and terminology for the beginning strobists, photographers using small off-camera flashes to take their photos to the next level.

ดูลิงค์ข้างล่างนี้
http://www.youtube.com/watch?v=lKAD7leNOVY

ผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2552

นางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปภาพถ่าย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเภทภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า) รางวัลที่ 2 “ภาพเสน่ห์ของแมลงพันธุ์” โดยนายธันย์ศรุต นิธิศรีวิศาล และประเภทภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique) ได้รับรางวัลที่ 2 “ภาพความรุนแรง” โดยนายพีรพัฒน์ มูลเงิน รางวัลที่ 3 “ภาพความแห้งแล้ง” โดยนายมณเฑียร ชวลิตมณเฑียร ประจำปี 2552 สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความยินดี และขอแสดงความชื่นชมที่นำชื่อเสีียงมาสู่สาขาศิลปภาพถ่าย


ภาพชนะเลิศ “สั่งสอน” โดยนางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระดับนักศึกษา ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า)

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล ภายใต้หัวข้อ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต”
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับแบ่งภาพการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล หัวข้อ “สัตว์ป่าและป่าไม้”
2. ภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)
ในปีนี้มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดถึง 1,807 ภาพ แบ่งออกเป็น
* ระดับบุคคลทั่วไปจำนวน 1,204 ภาพ
* ระดับนักศึกษาจำนวน 603 ภาพ จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา 20 สถาบันทั่วประเทศ

ผลการประกวดระดับนักศึกษา มีผลดังนี้

ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า)
* ชนะเลิศ “ภาพสั่งสอน”โดยนางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย จากมหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 2 “ภาพเสน่ห์ของแมลงพันธุ์”โดยนายธันย์ศรุต นิธิศรีวิศาล จากมหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพครอบครัวเดียวกันพึ่งพากันและกัน” โดยนายสุริยะ มงคลละ จาก ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี
ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (ป่าไม้)
* ชนะเลิศ “ภาพหมอกและควัน” โดยนายชินวัตร ใจฉลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
* รางวัลที่ 2 “ภาพความงดงามของธรรมชาติ” โดยนายนรเทพ วิจิตต์โภคิน มหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพดินแดนเหนือเมฆ” โดยนายจามิกร ศรีคำ ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ แม่ขมิ้นแดนสมดุล นายเดชาวัต ดาพะเดิม วิทยาลัยเพาะช่าง
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ศิลปะแห่งธรรมชาติ นางสาวบราลี ยสินทร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ รอยแยกของสรวงสวรรค์ นายณัฎฐ์ ผ่านลังการณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ป่าเล็กในป่าใหญ่ นายเอกชัย ทิพย์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ แพรวพราว นายพรภาณุ กีรัตยาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ประเภทภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)
* ชนะเลิศ “ภาพสายใยแห่งธรรมชาติ” โดยนายจามิกร ศรีคำ ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
* รางวัลที่ 2 “ภาพความรุนแรง” โดยนายพีรพัฒน์ มูลเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพความแห้งแล้ง” โดยนายมณเฑียร ชวลิตมณเฑียร มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โฟโต้โชว์ของ : นิทรรศการภาพถ่ายสารคดี

โฟโต้โชว์ของ : นิทรรศการภาพถ่ายสารคดี ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จากการศึกษาวิชา ภาพถ่ายสารคดี จากการสอนของอาจารย์ภูมิกมล ผดุงรัตน์ อาจารย์เอกลักษณ์ นับถือสุข อาจารย์พิเศษที่สาขาศิลปภาพถ่ายเชิญมาสอน ร่วมกับอาจารย์สุชีพ กรรณสูต อาจารย์ประจำสาขาศิลปภาพถ่าย นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอศิลป์รังสิต
ในการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายสารคดีครั้งนี้ได้เชิญ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ เป็นประธานในพิธีเปิด

งานแสดงพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดแสดง-ประกวดพลุนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. งานแสดงพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ นี้ชื่อว่า “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินีบารมีศรีแผ่นดิน” Thailand's Festival of International Fireworks in Honor of their majesties” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคมนี้ เพื่อให้ชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้เชิญประเทศต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในการจัดแสดงพลุ กว่า 10 ประเทศ มาร่วมประกวดและแสดงพลุ การจัดแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นไป

การแสดงและการประกวดพลุชุดพิเศษ ภายในงานใช้เทคนิคพิเศษ พร้อมด้วยการออกแบบเตรียมงานนานนับปีจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการแสดงถูกแบ่งเป็น 4 องค์ ประกอบด้วย
องค์ที่ 1 การแสดงพลุจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อชุด “ปฐมฤกษ์เบิกฟ้า มหาราชาในดวงใจ” ซึ่งเป็นการจุดพลุขึ้นวาดสีสีนของธงชาติไทยบนท้องฟ้า
องค์ที่ 2 ชื่อชุด “ธ จอมไทย เกริกไกรทั่วทิศ” เป็นการแสดงพลุจากประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่น คือ พลุทีทำเป็นทุ่งทานตะวัน และพลุสีเหลืองนับหมื่น ที่สื่อถึงรอยยิ้มของพสกนิกรชาวไทย และความรักที่มีต่อมหาราชา
องค์ที่ 3 ชื่อชุด “พระร่มโพธิ์เพชรปกเกล้า ร่มเย็นทั่วแคว้น แดนสยาม” การแสดงจากชมรมพลุแห่งประเทศไทย มีลักษณะพลุที่มีเสียงดังกระหึ่ม และ พลุดอกไม้สีสันต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจ รวมทั้งพระอัจฉริยภาพทางศิลป์และดนตรีของพระองค์ และ
องค์ที่ 4 การแสดงจากสหพันธรัฐเยอรมนี ชื่อชุด “เก็จแก้วแพรวนภาทั่วหล้า เทิดไท้องค์ราชัน” ที่แสดงถึงจินตภาพที่ล้วนแต่เป็นการเฉลิมฉลองถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยบทเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดนิยมทุกมุมโลก เปรียบเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญในแต่ละเพลงจะเล่นสีสันและความเคลื่อนไหวของพลุ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO-CANON


ประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO-CANON เก็บความประทับใจจากการชมงาน
บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ บริษัท แคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประกวดภาพถ่าย "MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST" เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ ความประทับใจในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26" ระหว่างวันที่ 1-13 ธค. 2552 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดงาน ฯ และผู้ชมงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ที่บูธของโครงการ (บริเวณชาลเลนเจอร์ 1) หรือส่งมาที่เวบไซท์ www.motorexpo.co.th โดยแบ่งเป็นการประกวดในระดับมืออาชีพ และมือสมัครเล่น และจะประกาศผลในวันที่ 20 มค. 2553

เชิญขวนนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดภาพครั้งนี้ หากมีเวลาว่างลองแวะไปถ่ายภาพในงาน MOTOR EXPO และส่งภาพเข้าร่วมประกวด

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๓


เชิญชวนนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย ร่วมประกวดภาพถ่ายนานาชาติ
ฅน


ใบสมัครประกวดภาพถ่าย ฅน
การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๓ หัวข้อ ฅน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1.
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ฅน”

2.
สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ

3.
ภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี–ขาวดำ ขนาดของภาพ 16X20 นิ้ว (กรณีขนาดของภาพเล็กหรือใหญ่กว่ากำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตัดสิน) ให้ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

4.
การส่งภาพถ่ายให้ส่งภาพถ่ายได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ

5.
เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

6.
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้าม มิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจ พบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้ง ต่อๆ ไป

7.
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน

8.
ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

9.
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวม ทั้งสารสนเทศทุกประเภท

10.
มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด


กำหนดการ

การส่งผลงานภาพถ่าย

 • ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2553
  ส่งถึงงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 • ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้นแอล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
  (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

ตัดสินผลงานภาพถ่าย

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ประกาศผลการตัดสิน

 • วันที่ 1 มีนาคม 2553 ทางเว็บไซต์ : www.photo.su.ac.th

การจัดแสดงผลงานภาพถ่าย

 • ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2553
  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
โทร.0 2880 7374 ต่อ 2503, 2522, 2168, 0 2880 7730 หรือ โทร. 0 2434- 3115
โทรสาร 0 2880 7830


ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.photo.su.ac.th/index2010_thai.htmlHappy Together : Happy New Year 2010


Such society which ensures justice for all
Poor or rich as they may be
Could live in harmony and happily
Is worth to be acclaimed
Justice Governce Society.

Arthit Ourairat

"สังคมที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน
ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวย
สามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ซึ่งจะเรียกสังคมนั้นว่า สังคมธรรมธิปไตย"

ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์


หยดน้ำเล็ก ๆ ที่ร่วงสู่ผิวน้ำเพียงหยดเดียว
สร้างแรงกระเพื่อมได้เป็นวงกว้าง
คนเพียงหนึ่งในสังคม ถ้าเริ่มต้นทำส่ิงดีเพียงน้อยนิด
ไม่นานสิ่งที่ทำนั้นจะกระจายเป็นวงกว้างสู่ผู้อื่นได้
สังคมธรรมาธิปไตย ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน

A tiny drop of water falling upon water surface
Empowering multiple ripples all around
Only one person doing a good thing, so small as it is
Will generate repercussion effects upon others
Creating Justice Governance Society, you are the prime moverวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พุทธทาสภาษิต


อยากอะไร - ทำอย่างไร ?


อยากหายโง่ จงพินิจพิจารณา
อยากมีธรรมศาสนา จงอดกลั้นอดทน
อยากบรรลุมรรคผล อย่าทำให้มี "ตัว"
อยากสุขกันให้ทั่ว ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อยากสนองคุณพ่อแม่ อย่าเลิกกิจแห่งสกุล
อยากรวยด้วยบุญ อย่าทำให้เลยเถิด
อยากไม่เสียชาติเกิด ก็เป็นคนให้เป็น
อยากมีความเย็น ต้องอาบด้วยพระธรรม

อยากหมดเวรหมดกรรม ต้องไม่มีตัวกู-ของกู
อยากไม่ให้ทุกข์เหลืออยู่ ต้องทำให้ว่างไปเลย
อยากให้มันลงเอย ต้องถึงความดับไม่เหลือ
อยากสุขไม่มีทุกข์เจือ ต้อง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ฯ

หนังสือทำมือ ผลงานของนักศึกษา

หนังสือทำมือ ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปภาพถ่าย เป็นผลงานจากส่วนหนึ่งของวิชาเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพทั่ว ๆ ไป และผลงานของนักศึกษาเองบางส่วน สามารถดาวน์โหลดได้จาก URL ข้างล่างนี้

http://www.mediafire.com/?mngxjmhehcl

Color Management System ตอนที่ 7

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 7
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Color Management System ตอนที่ 6

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 6
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 5

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 5
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 4

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 4
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 3

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 3
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 2

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

Color Management System ตอนที่ 2
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Color Management System ตอนที่ 1

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube: การจัดการสี ตอนที่ 1

Gizmography
An introduction to color management system (CMS) covering topics such as icc profiles, rendering intents, monitor calibration, and printer profiling. Demo uses X-Rite's ColorMunki.
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

"Deconstruction innovative design"

YouTube help center | e-mail options | report spam

KasemAct has shared a video with you on YouTube:

What is Design?
What is Design? Rangsit University
© 2009 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

นักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายชนะรางวัลประกวดภาพถ่าย

ภาพที่ได้รับรางวัลชมเชย

ภาพที่ได้รับรางวัลที่ 2


พลากร เกษมสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ภาพทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจกับกรุงเทพประกันภัย ปีที่ 2" โดยได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bangkokinsurance.com/travelcontest/prize2.phpคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย

การประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
สาขาวิชาศิลปภาพถ่ายมีคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา ที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือในการเรียนการสอนของสาขาศิลปภาพถ่าย คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปภาพถ่ายของภาคการศึกษาที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วย คุณพิชัย วาศนาส่ง เป็นประธานกรรมการ สำหรับกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง คุณนิติกร กรัยวิเชียร คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน คุณสถิตย์ เลิศในเกียรติ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งล่าสุดได้ประชุมเมื่อวันที่ี 25 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรับรองการเรียนการสอนขอองสาขาวิชาศิลปภาพถ่ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552


เกี่ยวกับสาขาศิลปภาพถ่าย

สาขาศิลปภาพถ่าย สังกัดในคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนหลักสูตร สาขาศิลปภาพถ่าย (ศิลปบัณฑิต) เป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2530 (มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนเป็นปีแรกเมื่อปีการศึกษา 2529) ถึงปัจจุบันได้เปิดสอนมาแล้ว 23 ปี
ตลอดเวลา กว่า 20 ปีที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้มาทางสาขาวิชาศิลปภาพถ่ายได้ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และครั้งล่าสุดได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรสาขาศิลปภาพถ่าย (ศิลปบัณฑิต) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2551 เป็นปีแรก ในหลักสูตรสาขาศิลปภาพถ่ายล่าสุดนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นหลักสูตรการถ่ายภาพที่มีเนื้อหาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเป็นการ ถ่่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว
นอกเหนือจากการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคือการปรังปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน ทางสาขาฯ ได้ดำเนินปรับปรุงเครื่ีองมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้สอดคล้องและทันสมัยกับเทคโนโลยีด้วยตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
และทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสาขาฯ ให้มีความรู้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยการเข้าฝึกอบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอมา เช่นเดียวกัน
ในปีการศึกษา 2552 นี้ทางสาขาศิลปภาพถ่่ายได้จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลระดับ High End (Hasselblad) มาสำหรับสำหรับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด รวมถึงได้สร้างห้องปฏิบัติการภาพถ่ายดิจิทัลอีก 1 ห้อง
(เป็นห้องแลปดิจิทัลที่ใช้ ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช 16 เครื่อง)
ทางสาขาวิชาศิลปภาพถ่่าย มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปภาพถ่ายอย่างเต็มที่ และมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า ทรัพยากรที่มีอยู่ทุกอย่างทุกประการจะช่วยให้การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ