วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โฟโต้โชว์ของ : นิทรรศการภาพถ่ายสารคดี

โฟโต้โชว์ของ : นิทรรศการภาพถ่ายสารคดี ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จากการศึกษาวิชา ภาพถ่ายสารคดี จากการสอนของอาจารย์ภูมิกมล ผดุงรัตน์ อาจารย์เอกลักษณ์ นับถือสุข อาจารย์พิเศษที่สาขาศิลปภาพถ่ายเชิญมาสอน ร่วมกับอาจารย์สุชีพ กรรณสูต อาจารย์ประจำสาขาศิลปภาพถ่าย นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอศิลป์รังสิต
ในการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายสารคดีครั้งนี้ได้เชิญ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ เป็นประธานในพิธีเปิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น