วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๓


เชิญชวนนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย ร่วมประกวดภาพถ่ายนานาชาติ
ฅน


ใบสมัครประกวดภาพถ่าย ฅน
การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๓ หัวข้อ ฅน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1.
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ฅน”

2.
สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ

3.
ภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี–ขาวดำ ขนาดของภาพ 16X20 นิ้ว (กรณีขนาดของภาพเล็กหรือใหญ่กว่ากำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตัดสิน) ให้ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

4.
การส่งภาพถ่ายให้ส่งภาพถ่ายได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ

5.
เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

6.
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้าม มิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจ พบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้ง ต่อๆ ไป

7.
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน

8.
ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

9.
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวม ทั้งสารสนเทศทุกประเภท

10.
มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด


กำหนดการ

การส่งผลงานภาพถ่าย

 • ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2553
  ส่งถึงงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 • ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้นแอล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
  (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

ตัดสินผลงานภาพถ่าย

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ประกาศผลการตัดสิน

 • วันที่ 1 มีนาคม 2553 ทางเว็บไซต์ : www.photo.su.ac.th

การจัดแสดงผลงานภาพถ่าย

 • ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2553
  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
โทร.0 2880 7374 ต่อ 2503, 2522, 2168, 0 2880 7730 หรือ โทร. 0 2434- 3115
โทรสาร 0 2880 7830


ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.photo.su.ac.th/index2010_thai.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น