วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพถ่าย Panorama ผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย ปี 2

วัดเมือง ฉะเชิงเทรา

ผลงานในวิชาเรียน PHO243 Digital Photography ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2553 นำเสนอไว้บน flckr.com URL : http://www.flickr.com/photos/thailand-panorama เชิญไปเยี่ยมชมและให้คำแนะนำได้