วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประกาศผลภาพถ่าย “งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ วิถีชีวิตคลองลาดชะโด”โฟโต้ไฟล์ร่วมกับ อบต.คลองลาดชะโด จัดการประกวดภาพถ่าย “งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ วิถีชีวิตคลองลาดชะโด” ในเทศกาลเข้าพรรษา
ประกาศผลแล้ว นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายชั้นปีที่ 2 นายศศิภูมิ ดียอดยิ่ง ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดภาพครั้งนี้

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมในความตั้งใจในการทำงานจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย