วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Interactive Document คืออะไร

What is an interactive PDF? - Lynda.com

http://www.lynda.com/InDesign-tutorials/What-interactive-PDF/116479/143108-4.html

ตัวอย่าง แบบฟอร์มในรูปแบบ Interactive Document
https://drive.google.com/file/d/0B0HlnXyFeLLTNXQ0ZDJQMmpta0k/view?usp=sharing

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ลองทำ Interactive Document
https://drive.google.com/file/d/0B0HlnXyFeLLTeW1rQnpYZFFZd2s/view?usp=sharing

เราสามารถเข้าถึงการทำเอกสาร Interactive Document ได้ไม่ยาก และช่วยการสร้างเอกสารโดยที่ไม่ต้องพริ้นต์ออกมา ประหยัดการใช้กระดาษได้มาก ดาวน์โหลดเอกสาร