วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เลื่อนการเปิดเรียนมภาคเรียนที่ ๒ ไปเปิดเรียนวันที่ ๑ พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยรังสิตได้ออกประกาศเลื่อนการเปิดเรียนออกไป เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นปัญหาและอุปสรรค ไม่เอื้ออำนวยให้ทุกฝ่ายดำเนินการได้ตามปกติ จึงเลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไปเป็นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดที่

http://www.facebook.com/notes/rangsit-universitythailand/ประกาศสถานการณ์น้ำท่วม-ฉบับที่-7/280199795343875