วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข่าวสำหรับสาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะภาพถ่ายในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่ายขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศิลปะภาพถ่ายอย่างมีทิศทาง และเป็นระบบ

เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายอย่างแท้จริง สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยสำนักงานฯ จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้จากที่ประชุมไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย

กำหนดการ
9.00-9.30 น. ลงทะเบียน
9.30-9.40 น. ชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์
โดย นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
9.40-10.00 น. นำเสนอวิดีทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย
10.00-12.00 น. เสวนา และระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม

ผู้ร่วมเสวนา
๑) คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
๒) คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปินภาพถ่าย
๓) คุณสถิตย์ เลิศในเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภาพถ่าย
๔) คุณขจร พีรกิจ กรรมการสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยฯ และผู้้เชี่ยวชาญด้าน software Adobe
๕) คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน ผู้ประกอบการบริษัท Image Quality Lab
๖) คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์/ผู้ก่อตั้ง สห+ภาพชุมชนคนถ่ายภาพ

ดำเนินรายการโดย
อ.สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Music video ที่สร้างจากภาพนิ่ง

Filmmaker makes music video with 45,000 stills
มิวสิควิดีโอที่สร้างจากภาพนิ่งกว่า 45,000 ภาพ ดูจาก Link นี้ :

http://www.cesarkuriyama.com/LongGone/LongGone.html

ผู้สร้างภาพยนตร์ ซีซาร์ คูริยามา (Cesar Kuriyama) ได้สร้างมิวสิควิดีโอ "Long Gone" ด้วยแนวความคิดใหม่โดยการใช้แค่เพียงภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล กล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพมิวสิควิดีโอเรื่องนี้ใช้กล้อง Nikon D200 DSLR ศึกษารายละเอียดได้จาก url : http://www.filmindustrynetwork.biz/filmmaker-makes-music-video-with-45000-stills/