วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข่าวสำหรับสาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะภาพถ่ายในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่ายขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศิลปะภาพถ่ายอย่างมีทิศทาง และเป็นระบบ

เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายอย่างแท้จริง สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยสำนักงานฯ จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้จากที่ประชุมไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย

กำหนดการ
9.00-9.30 น. ลงทะเบียน
9.30-9.40 น. ชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์
โดย นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
9.40-10.00 น. นำเสนอวิดีทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย
10.00-12.00 น. เสวนา และระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม

ผู้ร่วมเสวนา
๑) คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
๒) คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปินภาพถ่าย
๓) คุณสถิตย์ เลิศในเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภาพถ่าย
๔) คุณขจร พีรกิจ กรรมการสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยฯ และผู้้เชี่ยวชาญด้าน software Adobe
๕) คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน ผู้ประกอบการบริษัท Image Quality Lab
๖) คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์/ผู้ก่อตั้ง สห+ภาพชุมชนคนถ่ายภาพ

ดำเนินรายการโดย
อ.สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


3 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ผมจะสอนหนังสือ สอน สอน สอน หรือควรไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมนี้บ้าง หรือมีใครแถวนี้ว่างไปร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างกรอบการพัฒนาสาขาศิลปะภาพถ่ายร่วมกับเขาบ้าง หรือต้องรอให้ใครมีหนังสือเชิญมาก่อน แล้วก็รอขออนุมัติก่อนจึงจะไปได้

    ตอบลบ