วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นิทรรศการภาพถ่ายคุนหมิง ต้าหลี่ ลิเจียง


         สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายผลงานนักศึกษาและอาจารย์ ชื่อ "นิทรรศการภาพถ่ายคุนหมิง ต้าหลี่ ลิเจียง" ภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานที่บันทึกมาจากการเดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของสาขาศิลปะภาพถ่ายที่มหาวิทยาลัยต้าหลี่ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน และมีโอกาสเดินทางไปลิเจียง เมืองมรดกโลก นักศึกษาที่ร่วมเดินทางไปด้วยได้บันทึกภาพชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นจำนวนมาก จึงคัดเลือกภาพนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภาพถ่าย
         นิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้จัดแสดงที่สกายเลาจ์ ชั้น 14 อาคาร 11 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฏาคม 2555  นี้