วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Interactive Form

การกรอกฟอร์มแบบ interactive บนเว็บ www.acrobat.com โดยไม่ต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Pro เพียงแต่มี Adobe ID และเข้าถึงการใช้งาน Internet ได้ ก็กรอกแบบฟอร์มใช้งานได้


กรอกเอกสารด้วยโปรแกรม Preview บนแมคอินทอช

การกรอกเอกสารด้วยโปรแกรม Preview บนแมคอินทอช
หลายคนไม่ทราบว่า โปรแกรม Preview ที่ดูภาพบนเครื่อง Macintoshสามารถนำมากรอกแบบฟอร์ม Interactive Document (เอกสารในรูปแบบ PDF ที่นำมาสร้าง Form บน Adobe Acrobat Pro) ได้ ลงลายมือชื่อบนเอกสารได้