วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรอกเอกสารด้วยโปรแกรม Preview บนแมคอินทอช

การกรอกเอกสารด้วยโปรแกรม Preview บนแมคอินทอช
หลายคนไม่ทราบว่า โปรแกรม Preview ที่ดูภาพบนเครื่อง Macintoshสามารถนำมากรอกแบบฟอร์ม Interactive Document (เอกสารในรูปแบบ PDF ที่นำมาสร้าง Form บน Adobe Acrobat Pro) ได้ ลงลายมือชื่อบนเอกสารได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น