วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ASEAN Young Photographers’ Award 2010ASEAN Young Photographers’ Award 2010
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญช่างภาพเยาวชนส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "น้ำใจนักกีฬาอาเซี่ยน" เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานแสดงผลงานและร่วมกิจกรรม Workshop ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสฉลองการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชน 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ สถาบันเยาวชนแห่งชาติสิงคโปร์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมกันจัดงาน “ASEAN Young Photographers’ Award 2010” ซึ่งเป็นการแข่งขันสำหรับช่างภาพเยาวชนอาเซียนครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2553 ในงานนี้จะเป็นการแสดงผลงานของช่างภาพเยาวชนจากแต่ละประเทศของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยตัวแทนจากแต่ละประเทศจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีรับรางวัลและจัดแสดงผลงานร่วมกับผู้ชนะเลิศจากประเทศสมาคมอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปกับทางสถาบันเยาวชนแห่งชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

กติกาการส่งภาพแข่งขัน
ขอเชิญช่างภาพเยาวชนส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "น้ำใจนักกีฬาอาเซี่ยน" โดยกติกามีดังต่อไปนี้
  • ผู้เข้าแข่งขัน ต้องมีอายุระหว่าง15-35 ปี
  • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 6 ภาพ พร้อมรายละเอียดสั้นๆ ของแต่ละภาพ
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการส่งไฟล์ Upload ผ่านทางเว็บไซด์ และต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับ High Resolution ขนาด 400 x500 มม. ไว้ในกรณีที่ท่านผ่านเข้ารอบ
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
  • ภาพถ่ายที่ส่งประกวดจะเป็นลิขสิทธิ์ของกองประกวดทันที ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิในนามผู้ถ่ายภาพเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rpst.mobi/forum/
กำหนดวันส่งภาพแข่งขัน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 การส่งภาพส่งโดยการ Upload ไฟล์ภาพผ่านทางเว็บไซท์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประกาศผล
ประกาศผลตัดสินรอบแรกคัดเลือก 10 คน วันที่ 5 พฤษภาคม 2553

Resources :
http://rpstawards.com/index.cfm?page=home