วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายจัดทำเพจบนเฟสบุ๊คส์

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายได้จัดทำเพจบน facebook และถือเป็นเพจที่เป็นทางการของสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ข้อมูล ให้ความรู้ ให้ข่าวสารแก่อาจารย์ นักศึกษาของสาขา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

url ของเพจสาขาศิลปะภาพถ่าย คือ
http://www.facebook.com/PHOTOS.RU?ref=tn_tnmn


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย โครงการ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 18
วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมของทรู คอร์เปอเรชั่น ได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย โครงการ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 18  ที่ห้อง 5-104 อาคารวิษณุรัตน์  โดยมี
 ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ กล่าวเปิดงาน  ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ผลงานอาจารย์อำพรรณี สะเตาะ ขึ้นปก Punctum

Punctum หนังสือนิตยสารในประเทศฝรั่งเศส นำผลงานของอาจารย์อำพรรณี สะเตาะ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพถ่าย ขึ้นตีพิมพ์เป็นภาพหน้าปก
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4078692642556&set=a.2246545200015.2132322.1139709737&type=1&theater


ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับอาจารย์อำพรรณี สะเตาะ ที่ผลงานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่มหาวิทยาลัยต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายได้นำภาพถ่ายผลงานของอาจารย์และผลงานนักศึกษาไปแสดงที่มหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยต้าหลี่ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2555
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นหัวหน้าคณะ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ในสาขาร่วมคณะในการเดินทางไปแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ด้วย คือ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ อาจารย์เกียรติศักดิ์ วันจรารัตต์ อาจารย์สุขเกษม อุยโต อาจารย์พิสิฐฏ์ โพธิ์แก้ว และมีนักศึกษาร่วมคณะไปด้วยอีกกว่า 20 คนการเดินทางไปแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการแสดงนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายร่วมกันระหว่างคณะศิลปะของมหาวิทยาลัยต้าหลี่กับสาขาศิลปะภาพถ่ายแล้ว มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะร่วมมือกันในด้านอื่น ๆ ต่อไปในโอกาสข้างหน้า
อัลบั้มภาพบน Facebook
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.430415836993293.98668.321786781189533&type=1

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อาจารย์ดีเด่นสาขาความเป็นครู ประจำปี 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
อาจารย์ดีเด่น สาขาความเป็นครูประจำปี 2554

พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ ช่างภาพแฟชั่นพันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ ช่างภาพแฟชั่น
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

ศิลปะและการออกแบบ

ไปเยี่ยมเยือนช่างภาพ "ศรศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์"

ในการนำนิทรรศการภาพถ่าย "สานมุมมอง" ไปแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2555 ครั้งนี้ นอกจากยังได้ไปชมนิทรรศการภาพถ่ายของชาวญี่ปุ่นที่ Document Art Asia แล้ว ในครั้งนี้ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณศรศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์ ช่างภาพที่เชี่ยวชาญการถ่ายภาพ Zone System การไปเยี่ยมเยือนคุณศรศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์ครั้งนี้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอีี่ยมพิชัยฤทธิ์ และอาจารย์ผู้ร่วมเดินทางไปด้วย และนักศึกษาที่ร่วมคณะไปจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งหมดทีโอกาสได้ฟังประสบการณ์การทำงานด้านการถ่ายภาพและการให้ความรู้เร่ืองต่างๆ ทางการถ่ายภาพนานกว่า 2 ชั่วโมง

สาขาฯ จัดแสดงนิทรรศการ "สานมุมมอง" ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ได้นำภาพถ่ายผลงานนักศึกษาและอาจารย์ไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2555 นิทรรศการภาพถ่ายที่นำไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้ ชื่อ "สานมุมมอง" เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะภาพถ่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการถ่ายภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำผลงานศิลปะภาพถ่าย "สานมุมมอง" ไปแสดงในครั้งนี้ ได้ถือโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของสาขาศิลปะภาพถ่ายและสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตกลงจะทำความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันในโอกาสต่อไป นอกจากการนำนิทรรศการไปจัดแสดงแล้ว ครั้งนี้ยังได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการภาพถ่ายที่ Document Art Asia ด้วย