วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่มหาวิทยาลัยต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายได้นำภาพถ่ายผลงานของอาจารย์และผลงานนักศึกษาไปแสดงที่มหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยต้าหลี่ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2555
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นหัวหน้าคณะ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ในสาขาร่วมคณะในการเดินทางไปแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ด้วย คือ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ อาจารย์เกียรติศักดิ์ วันจรารัตต์ อาจารย์สุขเกษม อุยโต อาจารย์พิสิฐฏ์ โพธิ์แก้ว และมีนักศึกษาร่วมคณะไปด้วยอีกกว่า 20 คนการเดินทางไปแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการแสดงนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายร่วมกันระหว่างคณะศิลปะของมหาวิทยาลัยต้าหลี่กับสาขาศิลปะภาพถ่ายแล้ว มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะร่วมมือกันในด้านอื่น ๆ ต่อไปในโอกาสข้างหน้า
อัลบั้มภาพบน Facebook
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.430415836993293.98668.321786781189533&type=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น