วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สาขาฯ จัดแสดงนิทรรศการ "สานมุมมอง" ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ได้นำภาพถ่ายผลงานนักศึกษาและอาจารย์ไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2555 นิทรรศการภาพถ่ายที่นำไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้ ชื่อ "สานมุมมอง" เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะภาพถ่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการถ่ายภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำผลงานศิลปะภาพถ่าย "สานมุมมอง" ไปแสดงในครั้งนี้ ได้ถือโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของสาขาศิลปะภาพถ่ายและสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตกลงจะทำความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันในโอกาสต่อไป นอกจากการนำนิทรรศการไปจัดแสดงแล้ว ครั้งนี้ยังได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการภาพถ่ายที่ Document Art Asia ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น