วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อาจารย์ดีเด่นสาขาความเป็นครู ประจำปี 2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
อาจารย์ดีเด่น สาขาความเป็นครูประจำปี 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น