วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลงานอาจารย์อำพรรณี สะเตาะ ขึ้นปก Punctum

Punctum หนังสือนิตยสารในประเทศฝรั่งเศส นำผลงานของอาจารย์อำพรรณี สะเตาะ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพถ่าย ขึ้นตีพิมพ์เป็นภาพหน้าปก
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4078692642556&set=a.2246545200015.2132322.1139709737&type=1&theater


ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับอาจารย์อำพรรณี สะเตาะ ที่ผลงานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น