วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย โครงการ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 18
วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมของทรู คอร์เปอเรชั่น ได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย โครงการ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 18  ที่ห้อง 5-104 อาคารวิษณุรัตน์  โดยมี
 ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ กล่าวเปิดงาน  ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น