วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

THE BEST OF FASHION - A CENTURY OF PHOTOGRAPHY

มีนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายเป็นจำนวนมากที่สนใจด้านการถ่ายภาพแฟชั่น และมีเป้าหมายที่จะเป็นช่างภาพแฟชั่น แต่หลายคนไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันนั้นได้ แต่ก็มีหลายคนที่ฝ่าฟันไปถึงเป้าหมายได้ หากมีความฝันที่จะเป็นช่างภาพแฟชั่นสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาคือการศึกษาย้อนไปถึงรากเหง้าตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายภาพแฟชั่น วิีดีโอจาก Youtube นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าศึกษา ลองเปิดโลกทัศน์แฟชั่นด้วยเรื่องนี้ดู
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

The Grand Palace and The Emerald Buddha Temple VR


เก็บมาเล่าเอามาฝาก แนะนำ Virtual Tour พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต พระราชวังบางปะอิน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พระราชวังสนามจันทร์ พระตำหนักปากพนัง

by Bureau of The Royal Household copyright 2009, all right reserved
Server support by NECTEC, Design and Maintanent by Songcharoen Media Group

click http://www.palaces.thai.net/vt/vtgp/

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี 2552 ในปีนี้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกีียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ด้วยหนึ่งท่าน ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552 ได้แก่ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากรนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร นับเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) เป็นคนที่ 5 ต่อจากนายยรรยง โอฬารชิน นับแต่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนแห่งชาติได้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติมา

สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับการได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) คนที่ 5 แก่ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ครั้งนี้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก RPST