วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี 2552 ในปีนี้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกีียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ด้วยหนึ่งท่าน ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552 ได้แก่ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากรนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร นับเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) เป็นคนที่ 5 ต่อจากนายยรรยง โอฬารชิน นับแต่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนแห่งชาติได้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติมา

สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับการได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) คนที่ 5 แก่ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ครั้งนี้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก RPST

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น