วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คุณพิชัย วาศนาส่ง พูดถึงการใช้ภาษาไทย

คุณพิชัย วาศนาส่ง ได้พูดถึงการใช้ภาษาไทย ในโอกาสที่แวะมาสนทนากับอาจารย์ในสาขาศิลปภาพถ่าย เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ที่ห้องสตูดิโอ สาขาศิลปภาพถ่าย