วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Happy Together : Happy New Year 2010


Such society which ensures justice for all
Poor or rich as they may be
Could live in harmony and happily
Is worth to be acclaimed
Justice Governce Society.

Arthit Ourairat

"สังคมที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน
ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวย
สามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ซึ่งจะเรียกสังคมนั้นว่า สังคมธรรมธิปไตย"

ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์


หยดน้ำเล็ก ๆ ที่ร่วงสู่ผิวน้ำเพียงหยดเดียว
สร้างแรงกระเพื่อมได้เป็นวงกว้าง
คนเพียงหนึ่งในสังคม ถ้าเริ่มต้นทำส่ิงดีเพียงน้อยนิด
ไม่นานสิ่งที่ทำนั้นจะกระจายเป็นวงกว้างสู่ผู้อื่นได้
สังคมธรรมาธิปไตย ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน

A tiny drop of water falling upon water surface
Empowering multiple ripples all around
Only one person doing a good thing, so small as it is
Will generate repercussion effects upon others
Creating Justice Governance Society, you are the prime moverไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น