วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เชียงใหม่ในความเปลี่ยนแปลง: การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยกล้องพลาสติกโฮลก้า

เชียงใหม่ในความเปลี่ยนแปลง : การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยกล้องพลาสติกโฮลก้า (Transforming Chiang Mai : Creative Photography by Plastic Camera Holga)   ผลงานของ ผศ. อัษฎา โปราณานนท์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น