วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สาขาศิลปะภาพถ่ายจัดแสดงงาน "ภาพถ่ายอัลเทอเนทิฟ"


สาขาศิลปะภาพถ่าย จัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอัลเทอเนทิฟ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ RSU SKY CYBER LOUNGE โดยมี รองศาสตราจารย์พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานระหว่างการศึกษาในวิชาเรียนอัลเทอเนทิฟ ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นผู้สอน และนำผลงานของนักศึกษาในรายวิชามาจัดแสดง เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น