วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

ม.รังสิต เปิดบ้านจัดงานรังสิตนิทรรศ 2553 แนวคิด “25 ปีแห่งคุณภาพการศึกษา”

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2553 (Open House 2010) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักเรียน และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านวิชาการและกิจกรรมของคณะ / วิทยาลัย/ สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้แนวคิด “25 ปีแห่งคุณภาพการศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ สถาบันการบิน จัดแสดงนิทรรศการและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจฝึกทดลองบินด้วยเครื่องฝึกบิน จำลอง วิทยาลัยดนตรี จัดการแสดงดนตรีและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาธิตการบันทึกเสียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงผลงานเกมพอเพียง Iphone Programming คณะเภสัชศาสตร์ สาธิตการทำเครื่องสำอาง เยี่ยมชมร้านขายยาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ สาธิตการทำคลอดฉุกเฉินและปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณะครูและอาจารย์ที่เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การอบรม หัวข้อ “การสร้างสื่อ IT อย่างง่ายใช้ในการเรียนการสอน” โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เคล็ดลับผิวหน้าใสผิวกายสวย” โดยคณะการแพทย์แผนตะวันออก การอบรม หัวข้อ “เทคนิคการแทรกภาษาอังกฤษในการสอนอย่างสนุก” โดยคณะศิลปศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางมหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5678, 0-2791-5698-700 หรือดาวน์โหลดกำหนดการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.rsu.ac.th e-mail : info@rsu.ac.th

Rangsit University (Profile)

http://www.youtube.com/watch?v=bKK3JRrGoHc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น