วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ฤาษีดัดตนเพื่อสุขภาพจากเนคเทค

จากจารึกโบราณในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย จารึกต่าง ๆ ได้กลายเป็นเอกสารโบราณและประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ และรูปปั้นฤาษีดัดตนที่ปรากฏในวัดพระเชตุพนฯ ที่มีมาแต่โบราณ ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเรียนรู้วิธีการทำได้อย่างถูกต้องมากขึ้นได้อย่างง่่าย ๆ จากผลงานของเนคเทคร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน กลายมาเป็นเว็บไซท์ที่เข้าถึงได้และทำตามได้ เพื่อแก้โรคบางอย่าง จากภูมิปัญญาของไทย ในท่าที่ไม่ยากและไม่เป็นอันตราย
สามารถเข้าดูได้จาก URL :

http://www.rusiedotton.thai.net/main_page.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น