วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

Rangsit University TVC 2009

Rangsit University TVC 2009 โดย Rangsit University (videos)

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้ประกาศแนวทาง “สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย” ให้มหาวิทยาลัยรังสิตไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม เพราะว่ามหาวิทยาลัยคือขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตจะไม่ตั้งอยู่บนหอคอยงาช้าง เราต้องให้อะไรแก่สังคม เพราะเราเองก็เป็นสมาชิกของสังคมด้วย เราจึงไม่ต้องการสร้างบัณฑิตที่เป็นคนเก่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นบัณฑิตที่มีสำนึกต่อสังคม เป็นที่พึ่งให้แก่สังคม โดยอาศัยวิชาการ องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาจากคณะวิชาต่างๆ จึงสอดคล้องกับแนวทางหลักของมหาวิทยาลัย ภายใต้สโลแกน “สร้างบัณฑิตรู้ลึก สร้างสำนึกเพื่อสังคม”

http://www.facebook.com//photo.php?pid=106010&id=100000289021151&comments=&alert=#/video/video.php?v=75075569743&ref=mf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น