วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ได้ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา เพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2553 เมื่อวันที่ /3 ธันวาคม 2553 ณ หอศิลป์รังสิต โดยมีคุณพิืชัย วาศนาส่ง เป็นประธาน และมีกรรมการที่มาร่วมประชุมด้วยในการประชุมครั้งได้แก่ รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง คุณนิติกร กรัยวิเชียร คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน และคุณสถิต เลิศในเกียรติ โดยมี ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพถ่าย ในฐานะเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น