วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2553

สาขาศิลปะภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาศิลปะภาพถ่ายทุกคนที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับการประสาทปริญญาในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคมนี้ทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น