วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เกีียรติบัตรรางวัลที่ 1


photo.JPG, originally uploaded by Kasem.

เกียรติบัตรรางวัลที่ 1 จากการประกวดภาพถ่ายที่อลงกรณ์ อนุพงษ์พันธ์์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดประเภทภาพถ่าย และได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop ทางด้านมัลติมีเดียที่เกาหลี 5 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น