วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทั้งหมดนี้สำเนาจากข้อความของสำนักงานประชาสัมพันธ์ (จากเว็บไซท์)

สนง. ประชาสัมพันธ์ แสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล หัวข้อ “ชีวิตในรังสิต”
มีนาคม 30, 2553 5:16 AM

สนง. ประชาสัมพันธ์ แสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล หัวข้อ “ชีวิตในรังสิต”

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการจากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ชีวิตในรังสิต” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในนิทรรศการได้แสดงผลงานโดยแบ่งหัวข้อภาพถ่ายออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ชีวิตในรังสิต ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ปรากฎว่าผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทภาพถ่ายชีวิตในรังสิต

รางวัลชนะเลิศนายคันธ์ชิต สิทธิผล สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวภารดา คงสมโอษฐ์ สาขาวิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2นายวัชรินทร์ แก้วนอก สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
นางสาวฐิติชญา ดงงาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ

ประเภทภาพถ่ายภูมิทัศน์

รางวัลชนะเลิศนายพลากร เกษมสุข สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวภารดา คงสมโอษฐ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 2นายก้องภพ วิริยะสกุลพันธ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนางสาวสุธาทิพษ์ แซ่ปึง สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายก้องภพ วิริยะสกุลพันธ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายพลากร เกษมสุข สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ

ประเภทภาพถ่ายสถาปัตยกรรม

รางวัลชนะเลิศนายบุญชนะ แก้วดีวงษ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 2นายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายวัชรินทร์ แก้วนอก สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชมเชยนายบดินทร์ โพธิ์วิฑูรย์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์

7 ความคิดเห็น:

 1. อาจารย์คะ ชื่อหนูตอนเค้าติดประกาศที่ตึก 1
  เค้าพิมพ์ถูกนะคะ
  แต่ทำไมในเว็บเค้าพิมพ์ผิดซะงั้น

  ส่วน เรื่องนางสาวภารดา No comment เลยค่ะ!!

  ตอบลบ
 2. นางสาวภารดาที่ในนิทรรศการก็ไม่มีเหมือนกัน รวมถึงการอยู่สองสาขาในเวลาเดียวกัน ดูขำ ๆ ในมุมหนึ่ง แต่อีกมุมหนึ่ง ....

  ตอบลบ
 3. นางสาวภารดา คงสมโอษฐ์ เก่งจังเลย เรียน2คณะ2สาขาในเวลาเดียวกัน!!

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2553 20:27

  อยากทราบว่าการตัดสินมีความยุติธรรมมากน้อยเพียงใด มีการเอื้อพวกพ้องคือเด็กศิลปะภาพถ่ายหรือไม่ เพราะว่าเห็นแต่งรูปเข้าประกวดกันมากเหลือเกิน หรือว่าอาจารย์ดูไม่ออกว่าภาพที่ส่งนั้นเป็นภาพแต่งด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์มากกว่าครึ่ง ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ควรเปิดรุ่นไม่จำกัดวิธีการตกแต่งภาพ ไม่สมควรเรียกว่าการประกวดถ่ายภาพครับ

  ตอบลบ
 5. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ได้แสดงความคิดเห็น
  ขอเรียนดังนี้ การจัดประกวดการถ่ายภาพครั้งนี้จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาศิลปะภาพถ่ายไม่ได้เป็นผู้จัดประกวดภาพถ่ายนี้ ในการตัดสินภาพครั้งนี้ได้ทราบมาอย่างไม่เป็นทางการว่ามีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาพถ่ายจากภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินภาพหลายท่าน มีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่จัดประกวดภาพถ่ายคือสำนักงานประชาสัมพันธ์ มีการเอิ้อพวกพ้องคือเด็กภาพถ่ายหรือไม่นั้นไม่อาจจะทราบได้ แต่เด็กภาพถ่ายก็คงไม่ใช่พวกพ้องของสำนักงานประชาสัมพันธ์แน่นอน และก็คิดว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์หรือคณะกรรมการตัดสินภาพที่ได้รับการแต่งตั้งมาคงมีความเป็นมืออาชีพพอที่จะไม่เข้าข้างพวกพ้องใด ๆ จริง ๆ แล้วรางวัลก็ไม่ได้มีมูลค่ามากมายอะไร
  ผมได้รณณรงค์ให้นักศึกษาของสาขาศิลปะภาพถ่ายส่งเข้าประกวดภาพครั้งนี้ จึงมีภาพของนักศึกษาภาพถ่ายในการประกวดเยอะ ด้วยประสงค์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายโดยตรง และเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพราะถ้าลองพิจารณาให้ดี ๆ คงจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดประกวดภาพที่จัดทำขึ้นครั้งนี้จริง ๆ แล้วคืออะไร
  สำหรับเรื่องภาพที่ส่งเข้าประกวดที่มีความเห็นว่าแต่งรูปเข้าประกวด เป็นภาพที่แต่งด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ ขอเรียนว่า การถ่ายภาพในปัจจุบันเป็นการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล เมื่อถ่ายภาพเสร็จจากกล้องแล้วเราก็นำมาเข้าในห้องแลปที่เป็นดิจิทัลแลป ซึ่งก็คือการใช้ซอร์ฟแวร์ทางด้านภาพปรับปรุงภาพให้มีความสวยงามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านสีภาพ ความอิ่มตัวของสี หรือด้านอื่น ๆ เช่น การเพิ่มหรือลดน้ำหนักบางจุดในภาพ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของงานทางด้านภาพถ่ายที่ทำกันอยู่แล้ว ในกระบวนการทำงานทางด้านภาพถ่ายไม่ได้จบที่แค่ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องถ่ายภาพดิจิทัลแล้วนำไฟล์ภาพนั้นไปปริ้นซ์มา ที่ว่าแต่งภาพด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้คืออะไร แค่ไหน อย่างไร แต่ในกติกาการประกวดภาพก็ไม่ได้ห้ามการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่ว่ามา และถ้าหากผิดไปจากกติกาการประกวดภาพคงถูกคัดออกไม่ได้รับการพิจารณาในการตัดสิน
  ขอเรียนเพิ่มเติมว่า สาขาศิลปะภาพถ่ายทำแค่รณณรงค์ให้นักศึกษาของสาขาฯ มีส่วนร่วมในการส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น ผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของทางผู้จัดประกวดภาพถ่ายคือสำนักงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาศิลปะภาพถ่ายไม่ใช่ผู้จัดประกวดและไม่ใช่ผู้ตัดสินภาพ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2553 02:01

  ทำมัยการตัดสินรางวัลที่1 ที่ 2 ที่ 3 และชมเชยถึงไม่ได้ตังเท่าที่เคยประกาศไว้และชมเชยไม่ได้เลย ทั้งๆในประกาศหรือใบประกาศประกวดมีรางวัล

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2553 17:12

  คิดถึงรางวัลชนะเลิศ ภาพถ่ายสถาปัตจัง


  จาก คู่กัดแก

  ตอบลบ