วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๓


ภุชงค์ โมราณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาพถ่าย จากโครงการ Young Thai Artist Award 2008 ในปี ๒๕๕๓ นี้ ภุชงค์ โมราณรงค์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๓ (ASEAN Youth Camp 2010) ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ค้ดเลือกภุชงค์ โมราณรงค์
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาศิลปภาพถ่าย ให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี๒๕๕๓ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
ในหัวข้อ มังกร : ตำนานแห่งวัฒนธรรมอาเซีียน (Dragon : Legend in ASEAN Culture)
ในฐานะต้วแทนจากสาขาช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมกับเพื่อนคนไทยอีก ๔ คน ตัวแทนจากสาขาอื่น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น