วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การแสดงภาพถ่ายผลงานนักศึกษาถวายทอดพระเนตร


ภาพถ่าย : สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาทรงเปิดอาคารรัตนคุณากร และทอดพระเนครความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ได้มีโอกาสจัดนิทรรศการภาพถ่ายผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย ขึ้นที่ชั้น 14 ณ RSU sky cyber lounge ถวายทอดพระเนตร ในโอกาสนี้ ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย และ ผศ. สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ได้เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับภาพถ่ายในนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อทรงทอดพระเนตรในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น