วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

QR Code : การเข้าถึง Content ที่เชื่อมโยงสื่อเข้าด้วยกันในรูปแบบใหม่ ๆ


QR Code คืออะไร ?
QR Code คือ matrix code หรือ two-dimensional bar code (2D-Barcode) เป็นบาร์โค๊ดรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเข้าถึง Content ในรูปแบบใหม่ด้วยการใช้ร่วมกับระบบโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1994 โดยบริษัท Denso-Wave (http://www.denso-wave.com) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิดหลัก “Code read easily for the reader” โดย QR ย่อมาจาก “Quick Response” จากการที่ผู้พัฒนาต้องการให้ code นี้สามารถถอดรหัสออกมาเป็น Content รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันถูกนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศ โดยรูปแบบที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือ การใช้แทน URL หรือที่อยู่บนเว็บไซด์ เพื่อช่วยให้คนเข้าถึงเว็บไซด์ได้สะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจำ URL หรือพิมพ์ URL ยาวๆอีกต่อไป
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก :
http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code
http://beta.i3.in.th/content/view/313
http://www.arip.co.th/news.php?id=411453
http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น