วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

Picasso, Pablo - 1954 Yousuf Karsh

ภาพถ่ายผลงานของ Yousuf Karsh ถ่ายศิลปินดังของโลก Plabo Picasso ถ่ายภาพในปี ค.ศ. 1954

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น