วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ปี 2553


photo.JPG, originally uploaded by Kasem.
ชวลิต กรรมสาธก จากสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการ "ชีวิตนี้ใครกำหนด" (Chosen : Unchosen) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทภาพถ่าย จากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ปี 2553 และสรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ ได้รับรางวัลดีเด่น อีก 1 รางวัล จากโครงการ "ไม่มีใครรู้" (No One Knows)

สาขาศิลปะภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับชวลิต กรรมสาธก และสรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงมาสู่สาขาศิลปะภาพถ่ายในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น