วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

YTA 2010 สาขาภาพถ่าย


YTA 2010, originally uploaded by Kasem.

สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดภาพถ่าย "รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย" ประจำปี 2553 ของมูลนิธิซิเมนต์ไทย
จากงานชุด "ไม่มีใครรู้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น