วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สาขาศิลปภาพถ่ายร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายบ้านเมืองของเรา ครั้งที่ 8สาขาศิลปภาพถ่ายได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาของสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "บ้านเมืองของเรา" ครั้งที่ 8 ของมูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรซ ในปีนี้มีการประกวดภาพเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่แสดงถึงการช่วยภาวะโลกร้อน และลดการใช้พลังงาน โครงการประกวดภาพของมูลนิธินี้จัดขึ้นทุกปี และเปลี่ยนหัวข้อการจัดประกวดไปเรื่อย ๆ ในแต่ละปี สาขาศิลปภาพถ่ายได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงการนี้มาทุกปีเช่นกัน ในปีนี้ปิดรับภาพไปตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา และมีนักศึกษาของสาขาฯ ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล

ภาพ "ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก" ของ สุธาทิพย์ อิ่มเพ็ง

ภาพ "คุณลุงสูบลมจักรยาน" ของ สุธาทิพย์ อิ่มเพ็ง

ภาพของ นฤพล วิจันทึก

ภาพ "3 ซ่าพากันปลูก" ของ ศรัณย์ ลักษณ์ลาวัณย์

ภาพ "ชีวิตสมถะ" ของ ปุลิน เวชโชภาพ "ถุงผ้าคลายร้อน" ของ ชนิดา ซุ่นทรัพย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น