วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Photography : Dual Nature

วิชาการทางด้านการถ่ายภาพ (Photography) มีที่มาจากศาสตร์ 2 แขนง คือมีรากฐานจาก Science และ Philosophy หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นทั้ง Technology และ Art ประกอบกันขึ้นเป็น Photography จากภาพประกอบคงพอทำให้เข้าใจความเป็น Dual Nature ของ Photography ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น