วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้บริหารหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา"


รับสัมฤทธิบัตรจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ประธานโครงการสหกิจศึกษาของคณะศิลปะและการออกแบบ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 หลักสูตร "ผู้บริหารหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเข้ารับสัมฤทธิบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยเมื่อจบหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้ที่ URL : http://www.tace.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น