วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Congratulation


วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนจะก้าวพ้นทุกข์ได้ ด้วยความเพียร

สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาศิลปภาพถ่ายทุกคน ที่บากบั่น อุตสาหะ วิริยะ จนสามารถมีวันนี้ วันที่ทุกคนประสบความสำเร็จการศึกษา ขอแสดงความยินดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น